Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Underkimono
Sort By:
vintage robe, japanese kimono, silk robe, vintage silk robe, underkimono, juban, red kimono "Shibori Floral" Vintage Underkimono Robe

Soft Blue Petals

Our Price: $59.00
vintage Japanese juban under kimono "Juban" Vintage Under Kimono

Several Available

Our Price: $60.00