Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Underkimono
Sort By:
vintage Japanese juban under kimono "Sleeveless" Under Kimono

Cap Sleeves

Our Price: $69.00
Sale Price: $59.00
vintage Japanese juban under kimono "Juban" Vintage Under Kimono

Several Available

Our Price: $60.00
vintage Japanese juban under kimono "Springtime" Vintage Japanese Under Kimono

Tiny Flowers

Our Price: $75.00
vintage Japanese juban under kimono "Waves of Mums " Japanese Under Kimono

Tatewaki Pattern

Our Price: $75.00
vintage Japanese juban under kimono "Formal and Fancy" Vintage Japanese Under Kimono

Embroiderd Eri

Our Price: $99.00
Sale Price: $89.00
vintage Japanese juban under kimono "Peachy" Vintage Furisode Under Kimono

Formal Sleeves

Our Price: $99.00