Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Underkimono
Sort By:
vintage Japanese juban under kimono "Sleeveless" Under Kimono

Cap Sleeves

Our Price: $55.00
vintage Japanese juban under kimono "Juban" Vintage Under Kimono

Several Available

Our Price: $60.00
vintage Japanese juban under kimono "Peachy" Vintage Furisode Under Kimono

Formal Sleeves

Our Price: $99.00