Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Casual Kimono
Sort By:
"Beachy Blue" Vintage Japanese Yukata "Beachy Blue" Vintage Japanese Yukata

Stenciled Floral

Our Price: $75.00
"Breezy Fans" Vintage Japanese Yukata "Breezy Fans" Vintage Japanese Yukata

Traditional Motifs

Our Price: $75.00
womans haori kimono jacket "Dark Water" Vintage Kimono

Easy Care

Our Price: $75.00
"Faux Shibori" Vintage Japanese Yukata "Faux Shibori" Vintage Japanese Yukata

Fun Floral

Our Price: $75.00
"Flutter By" Vintage Japanese Yukata "Flutter By" Vintage Japanese Yukata

Big Butterflies

Our Price: $75.00
"Hugs and Kisses" Oshima Kimono "Hugs and Kisses" Oshima Kimono

Ikat Oshima

Our Price: $99.00
"Indigo Summer" Vintage Japanese Yukata "Indigo Summer" Vintage Japanese Yukata

Festive Floral

Our Price: $75.00
"Indigo Wild" Vintage Japanese Yukata "Indigo Wild" Vintage Japanese Yukata

Cool Abstract

Our Price: $75.00
womans haori kimono jacket "Lavish Lilac" Vintage Kimono

Smooth Syntheric

Our Price: $75.00
"Lovely Lillies" Vintage Japanese Yukata "Lovely Lillies" Vintage Japanese Yukata

Classic Blue

Our Price: $75.00
womans haori kimono jacket "Misty Pastels" Vintage Kimono

Foggy Feeling

Our Price: $99.00
"Oshima Diamonds" Woman's Kimono "Oshima Diamonds" Woman's Kimono

Lively Floral

Our Price: $80.00
"Purple Tropics" Vintage Japanese Yukata "Purple Tropics" Vintage Japanese Yukata

Yellow Floral

Our Price: $75.00
womans haori kimono jacket "Rainbow Forest" Vintage Kimono

Primary Colors

Our Price: $99.00
"Ribbon Dance" Vintage Japanese Yukata "Ribbon Dance" Vintage Japanese Yukata

Soft Shading

Our Price: $75.00
"Shibori Dream" Vintage Japanese Yukata "Shibori Dream" Vintage Japanese Yukata

Soft Puckers

Our Price: $99.00
womans haori kimono jacket "Stenciled Birds" Vintage Kimono

Luxurious Silk

Our Price: $99.00
"Surprise Me" Woman's Yukata Kimono "Surprise Me" Woman's Yukata Kimono

Cotton Summerwear

Our Price: $60.00
vintage Japanese casual kimono "Tiny Leaves" Vintage Kimono

Unlined

Our Price: $69.00