Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Casual Kimono
Sort By:
"Beachy Blue" Vintage Japanese Yukata "Beachy Blue" Vintage Japanese Yukata

Stenciled Floral

Our Price: $75.00
womans haori kimono jacket "Edo Travellers" Vintage Kimono

Woodblock Imagery

Our Price: $149.00
womans haori kimono jacket "Gala Girl" Vintage Kimono

Easy Care

Our Price: $149.00
"Hugs and Kisses" Oshima Kimono "Hugs and Kisses" Oshima Kimono

Ikat Oshima

Our Price: $99.00
womans haori kimono jacket "Lavish Lilac" Vintage Kimono

Smooth Syntheric

Our Price: $75.00
"Lovely Lillies" Vintage Japanese Yukata "Lovely Lillies" Vintage Japanese Yukata

Classic Blue

Our Price: $75.00
womans haori kimono jacket "Misty Pastels" Vintage Kimono

Foggy Feeling

Our Price: $99.00
"Oshima Diamonds" Woman's Kimono "Oshima Diamonds" Woman's Kimono

Lively Floral

Our Price: $80.00
"Purple Tropics" Vintage Japanese Yukata "Purple Tropics" Vintage Japanese Yukata

Yellow Floral

Our Price: $75.00
womans haori kimono jacket "Rainbow Forest" Vintage Kimono

Primary Colors

Our Price: $99.00
womans haori kimono jacket "Stenciled Birds" Vintage Kimono

Luxurious Silk

Our Price: $99.00