Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Bridal Kimono
Sort By:
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Antique Bamboo" Vintage Wedding Kimono Uchikake

Meiji Period

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Arabesque on Red" Vintage Wedding Kimono (Kakeshita)

Simulated Layers

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Couched Crane" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Amazing Embroidery

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Embroidered Cranes" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Beautiful Handwork

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Embroidered Elegance" Vintage Wedding Kimono (Kakeshita)

Cranes and Carts

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Flock of Cranes" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Blue Fans

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
"Floral Carts" Wedding Kimono (Kakeshita) "Floral Carts" Wedding Kimono (Kakeshita)

Elaborately embroidered

Our Price: $400.00
Sale Price: $199.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Floral Collage" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Layers and Tassels

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Gold Fans" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Dramatic Display

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Green Satin" Antique Wedding Kimono (Uchikake)

Unusual Elements

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Hanae Mori Butterflies" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Designer's Brand

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Hanae Mori Cranes" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Designer's Brand

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Old Friends" Meiji Antique Wedding Kimono (Uchikake)

Antique

Our Price: $600.00
Sale Price: $450.00
"Paulownia" Kakeshita Wedding Kimono "Paulownia" Kakeshita Wedding Kimono

Dazzling

Our Price: $500.00
Sale Price: $299.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Peacock Pair" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Lanscape Design

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Phoenix" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Silver Shimmer

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
"Pine and Dandy" Wedding Kimono (Kakeshita) "Pine and Dandy" Wedding Kimono (Kakeshita)

Auspicious symbols

Our Price: $400.00
Sale Price: $299.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Sequin Delight" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Surprising Sparkles

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Shimmering Brocade" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Dense Patterning

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Shiromuku Sheen" Vintage Wedding Kimono

Red Trim

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Sparkling Stunner" Wedding Kimono (Uchikake)

Glittering

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Spring Wedding" Vintage Wedding Kimono (Kakeshita)

Bold Pattern

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
wedding kimono, uchikake, japanese wedding kimono "Waves of Joy" Vintage Wedding Kimono (Uchikake)

Embroidered Cranes

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00