Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Bridal Kimono
Sort By:
"Blue Bridal" Wedding Kimono (Uchikake)

Auspicious symbols

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
"Bright Blue Bridal" Wedding Kimono (Kakeshita)

Yuzen, couching, gold leaf

Our Price: $250.00
Sale Price: $200.00
"Bright Green Glory" Wedding Kimono (Kakeshita)

Hawaiian Wedding?

Our Price: $450.00
Sale Price: $300.00
"Bright Pine" Wedding Kimono (Uchikake)

Fine Embroidery

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
"Embroidered Bamboo" Wedding Kimono (Kakeshita)

So much handwork!

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
"Fan-tastic Blue" Wedding Kimono (Uchikake)

Fans, Mums, and more

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
"Festive Fans" Wedding Kimono (Uchikake)

Satin Stitched Ivy

Our Price: $600.00
"Flock of Cranes" Wedding Kimono (Uchikake)

Floral clouds

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
"Floral Carts" Wedding Kimono (Kakeshita)

Elaborately embroidered

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
"Floral Sweep" Wedding Kimono (Kakeshita)

Festive!

Our Price: $400.00
Sale Price: $299.00
"Gentle Breeze" Wedding Kimono (Kakeshita)

Flurry of petals

Our Price: $250.00
Sale Price: $200.00
"Gold Noshi" Wedding Kimono (Uchikake)

Lets Celebrate!

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
"Golden Paulownia" Wedding Kimono (Uchikake)

Lightening Grid Background

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
"Holiday Celebration" Wedding Kimono (Kakeshita)

Christmas colors

Our Price: $375.00
Sale Price: $275.00
"Mates for Life" Wedding Kimono (Kakeshita)

Mandarin Ducks

Our Price: $400.00
Sale Price: $299.00
"Peonies and Sakura" Wedding Kimono (Uchikake)

With designer label

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
"Pine - Long Life" Wedding Kimono (Uchikake)

Masterful weave

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
"Pine and Dandy" Wedding Kimono (Kakeshita)

Auspicious symbols

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
"Red Cranes" Wedding Kimono (Uchikake)

Sliver of sky

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
"Red Lining" Wedding Kimono (Shiromuku)

Geometric and floral

Our Price: $400.00
Sale Price: $300.00
"Samurai Bridal" Wedding Kimono (Uchikake)

Golden embroidered crest

Our Price: $3,500.00
Sale Price: $3,000.00
"Taking Off" Wedding Kimono (Uchikake)

Blue Shibori!

Our Price: $500.00
Sale Price: $400.00
"Treasure Carts" Wedding Kimono (Uchikake)

Imperial Treasure Carts

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00
"Wisteria" Wedding Kimono (Uchikake)

Springtime Florals

Our Price: $600.00
Sale Price: $500.00