Home > Garments > For Women > Women's Kimono > Underkimono
Sort By:
"Lucky Girl" Woman's Underkimono "Lucky Girl" Woman's Underkimono

Buddhist mythology

Our Price: $69.00
"Powder Pink" Woman's Furisode Kimono "Powder Pink" Woman's Furisode Kimono

Formal Juban

Our Price: $199.00
Sale Price: $99.00
"Feather Light" Donuki Kimono "Feather Light" Donuki Kimono

The Banker's  Collection

Our Price: $169.00
Sale Price: $99.00
"Furisode Juban" Woman's Under Kimono "Furisode Juban" Woman's Under Kimono

One left!

Our Price: $99.00